Realizacja usług prowadzonych w ramach usług badawczych w zadaniu 1.2: Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro i kriokonserwacja, charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genetycznych i informacji w zakresie roślin rolniczych oraz innych roślin użytkowych, spokrewnionych dzikich gatunków i roślin towarzyszących. (13 usług)

Temat: 3-1-02-0-15 Realizacja usług prowadzonych w ramach usług badawczych w zadaniu 1.2: Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro i kriokonserwacja, charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genetycznych i informacji w zakresie roślin rolniczych oraz innych roślin użytkowych, spokrewnionych dzikich gatunków i roślin towarzyszących.
Kierownik tematu: dr Wiesław Podyma
Wykonawcy tematu: mgr inż. Kinga Smolińska, mgr inż. Agnieszka Osińska

Usługi badawcze realizowane w ramach zadania 1.2: