Europejska baza Żyta

Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej Secale w ramach ECPGR miało miejsce w 1982 roku w Fińskim mieście Jokioinen. Grupa robocza wyznaczyła polski bank genów do pełnienia roli centrum dla materiałów żyta i powierzyła zebranie danych paszportowych z innych krajów.

Pierwsze prace związane z bazą danych zostały przeprowadzane w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin przez Jerzego Serwińskiego i Jana Konopkę w 1984 roku współpracy z sekretariatem ECPGR.

W 1994 roku w trakcie spotkania w Pradze w ramach projektu “ Technical support to East European genebanks to improve access of privatized plant breeding to germplasm collections” rozważano utworzenie sieci dla poszczególnych zbóż.

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych podjęło się kuratury nad bazą Secale. Baza danych zawiera informacje o obiektach dostępnych w europejskich bankach genów. Udostępniamy dane paszportowe o 15 620 obiektach przechowywanych w 40 europejskich instytucjach. Dla części obiektów udostępniane są dane charakterystyki i oceny.
Utworzenie bazy Secale było wspierane przez IPGRI w projekcie LOA 94/172 „Updating of European Secale Database”.
Dokumenty:
Standardy dla zachowania żyta (pdf)

Europejska baza Secale
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB
Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
Radzikow, 05-870 Blonie, Polska
tel: +48 22 73 34 640

fax: +48 22 73 34 649

Administrator bazy:  Marcin Zaczyński