Prowadzenie kolekcji zasobów genowych roślin leczniczych i aromatycznych (w tym przyprawowych) z wyłączeniem roślin chronionych na terenie Polski

Usługa badawcza: Prowadzenie kolekcji zasobów genowych roślin leczniczych i aromatycznych (w tym przyprawowych) z wyłączeniem roślin chronionych na terenie Polski.
Wykonawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Koordynator: dr Katarzyna Bączek