Usługa badawcza: Prowadzenie kolekcji zasobów genowych grochu, łubinu i seradeli.
Wykonawca: Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Tulcach
Koordynator: prof. dr hab. Wojciech Święcicki