Usługa badawcza: Prowadzenie regeneracji zasobów genowych traw.
Wykonawca: COBORU SDOO w Karzniczce – Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Lisewie
Koordynator: dr inż. Marcin Pelc