Usługa badawcza: Prowadzenie kolekcji pszenżyta i pszenicy twardej.
Wykonawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Koordynator: prof. dr hab. Wanda Kociuba