Wyszukiwarka

Nasiona można zamówić korzystając z wyszukiwarki obiektów banku genów.

Wyszukiwarka pozwala na dostęp do danych paszportowych, waloryzacyjnych, zdjęć i dokumentów obiektów znajdujących się w bazie danych EGISET.

Standardowa umowa o transferze materiału (SMTA)

Część materiałów została objęta Systemem Wielostronnym (MLS) i jest dystrybuowana za podpisaniem Standardowego Porozumienia o Transferze Materiału (SMTA). Taki obowiązek nakłada MIĘDZYNARODOWY TRAKTAT o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa.