Usługa badawcza: Prowadzenie kolekcji zasobów genowych marginalnych roślin strączkowych gruboziarnistych.
Wykonawca: Instytut Genetyki Roślin Polska Akademia Nauk w Poznaniu
Koordynator: prof. dr hab. Wojciech Rybiński