Prowadzenie kolekcji zasobów genowych odmian uprawnych i dzikich gatunków tytoniu oraz odmian uprawnych, cennych klonów i roślin męskich rodzaju chmielu

Usługa badawcza: Prowadzenie kolekcji zasobów genowych odmian uprawnych i dzikich gatunków tytoniu oraz odmian uprawnych, cennych klonów i roślin męskich rodzaju chmielu.
Wykonawca: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
Koordynator: prof. dr hab. Teresa Doroszewska