Europejska Baza Kostrzewy

Ogród Botaniczny Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych jest kuratorem Europejskiej Bazy Festuca (Kostrzewy). Baza danych zawiera informacje o obiektach dostępnych w europejskich bankach genów. Udostępnia dane paszportowe o 7364 obiektach przechowywanych w 23 europejskich bankach genów.

Europejska baza Festuca

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB
Ogród Botaniczny Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

85-687 Bydgoszcz, ul. Jeździecka 5, Polska

Tel: +48 52 38 13 193

Fax: +48 52 224454

Administrator bazy: Bartosz Tomaszewski