Kolekcje roślin i kuratorzy

Kuratorzy kolekcji rolniczych
Kolekcja: Informacja o kuratorze kolekcji
Chmiel Urszula Skomra
e-mail: urszula.skomra@iung.pulawy.pl
Len Grażyna Silska
e-mail: grazyna.silska@iwnirz.pl
Konopie Grażyna Mańkowska
e-mail: grazyna.mankowska@iwnirz.pl
Rośliny chrononie Waldemar Buchwald
e-mail: waldemar.buchwald@iwnirz.pl
Żyto Małgorzata Paśnik
e-mail: bgpas@obpan.eu
Gryka Szymon Suchecki
e-mail: sucheckisz@poczta.onet.pl
Życica wielokwatowa Szymon Suchecki
e-mail: sucheckisz@poczta.onet.pl
mgr Agnieszka Przebirowska
e-mail: palikije@hbp.pl
Motylkowate drobnonasienne Jan Schmidt
e-mail: j.schmidt@ihar.edu.pl
Marginalne rośliny strączkowe gruboziarniste  Wojciech Rybiński
e-mail: wryb@igr.poznan.pl
Fasola Lech Boros
e-mail: l.boros@ihar.edu.pl
Soja (Glycine max L. Merrill) Lech Boros
e-mail: l.boros@ihar.edu.pl
Rośliny przyprawowe Katarzyna Bączek
e-mail: katarzyna_baczek@sggw.pl
Groch siewny Wojciech Święcicki
e-mail: wswi@igr.poznan.pl
Łąkowo pastwiskowa Bartosz Tomaszewski
e-mail: b.tomaszewski@ihar.edu.pl
Ziemniak diploidalny Iwona Wasilewicz-Flis
e-mail: i.wasilewicz-flis@ihar.edu.pl
Ziemniak tetraploidalny Dorota Michałowska
e-mail: michalowska@ziemniak-bonin.pl
Burak Kamilla Kużdowicz
e-mail: k.kuzdowicz@ihar.bydgoszcz.pl
Owies Jerzy H. Czembor
e-mail: j.h.czembor@ihar.edu.pl
Kolekcja traw Włodzimierz Majtkowski
e-mail: w.majtkowski@ihar.edu.pl
Rośliny rekultywacyjne i energetyczne Włodzimierz Majtkowski
e-mail: w.majtkowski@ihar.edu.pl
Jęczmień Agnieszka Rachwalska
e-mail: a.rachwalska@ihar.edu.pl

Kuratorzy kolekcji ogrodniczych
Kolekcja: Informacja o kuratorze kolekcji
Roślin warzywnych
Szparaga Tomasz Spiżewski
e-mail: spizewsk@up.poznan.pl
Roślin dyniowatych
Roślin sadowniczych
Jabłoni Konrad Woliński
e-mail: kwolinski@obpan.pl
Ryszard Rawski
e-mail: pomologia@obpan.pl
Rzadkich gatunków roślin sadowniczych
Winorośli Jerzy Lisek
e-mail: jerzy.lisek@inhort.pl
Grzegorz Łysiak
e-mail: glysiak@up.poznan.pl
Roślin jagodowych
Roślin ozdobnych
Róż Marta Monder
e-mail: mondermarta@obpan.pl
Roślin miododajnych
jednorocznych Zbigniew Kołtowski
e-mail: zbigniew.koltowski@inhort.pl
dwuletnich
wieloletnich (bylin)
krzewinek i półkrzewów
krzewów
drzew