Aktualności

Aktualności Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych dotyczące prac związanych z Programem Wieloletnim IHAR-PIB dostępne są na stronie programu, pod adresem: http://pw.ihar.edu.pl