Działalność KCRZG

Gromadzenie

Koordynacja programu ochrony zasobów genowych r. użytkowych

Herbarium

Ogród Botaniczny

Przechowalnia długoterminowa

Działalność naukowa - projekty

Dokumentacja
Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG) prowadzi dokumentację obiektów objętych Krajowym Programem Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych.

Aktualności

 • V Krajowa Konferencja „Naturalne substancje roślinne…

  W konferencji zorganizowanej przez Zakład Biochemii i Jakości Plonów IUNG-PIB w Puławach uczestniczył dr inż. Włodzimierz Majtkowski, kierownik Ogrodu Botanicznego IHAR w Bydgoszczy, który wygłosił referat pt. „Badania porównawcze zawartości związków fenolowych i właściwości przeciwutleniających w wybranych gatunkach traw z

  Czytaj więcej
 • Seminarium skandynawsko-polskie dotyczące…

  Seminarium skandynawsko-polskie dotyczące banku genów. Uroczyste podpisanie umowy złożenia depozytu nasion polskich zasobów genowych w Globalnym Banku Nasion (Svalbard Global Seed Vault) na Spitsbergenie.   W dniu 9.10.2019r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie odbyło się

  Czytaj więcej
 • Fiolki z nasionami herbarium
  Cyfrowe herbarium i…

  Miłośnicy roślin! 🌱 Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych składa projekt dotyczący stworzenia cyfrowego herbarium i wirtualnego ogrodu botanicznego. W związku z tym została uruchomiona ankieta, która ma pomóc w przybliżeniu oczekiwań użytkowników. Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety i przekazanie jej

  Czytaj więcej
 • Zasoby roślinne bazą…

  W ciągu ostatnich 2 miesięcy w Ogrodzie Botanicznym IHAR w Bydgoszczy odbyły się 4 zajęcia edukacyjne, w których wzięło udział 69 osób (tabela). Tematyka zajęć związana była z kolekcjami roślinnymi zgromadzonymi na terenie Ogrodu w ramach Programu Wieloletniego 2015-2010. Zajęcia

  Czytaj więcej

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!