Usługa badawcza: Prowadzenie kolekcji jęczmienia jarego i ozimego.
Wykonawca: Zakład Doświadczalny IHAR-PIB Grodkowice
Koordynator: mgr Stanisław Placek