Usługa badawcza: Prowadzenie kolekcji zasobów genowych pszenicy jarej i ozimej.
Wykonawca: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
Koordynator: dr Zygmunt Nita