Usługa badawcza: Prowadzenie kolekcji zasobów genowych żyta.
Wykonawca: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Koordynator: dr Wiesław Podyma