Usługa badawcza: Prowadzenie kolekcji zasobów genowych lnu, konopi oraz chronionych i rzadkich roślin leczniczych.
Wykonawca: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
Koordynator: dr hab. Waldemar Buchwald prof. nzw. IWNiRZ w Poznaniu