Rośliny segetalne

Rośliny segetalne to inaczej rośliny towarzyszące uprawom czyli chwasty.

Baza danych roślin towarzyszących uprawom służy jako podstawowe źródło informacji o występowaniu i rozmieszczeniu gatunków segetalnych w Polsce. Dzięki tym informacjom będą możliwe prace prowadzące do wyodrębniania rzadkich gatunków w skali regionu i kraju oraz przygotowania planu ochrony metod ich przechowywania.

Wyszukiwarka działająca w obrębie systemu EGISET umożliwia wyszukiwanie i wyświetlanie danych zgromadzonych w bazie zdjęć fitosocjologicznych, lokalizację zdjęć fitosocjologicznych na mapie Polski i ich gatunków czy syntaksonów. Mapą można nawigować, przybliżać lub oddalać dany obiekt. Dostępne są również informacje takie jak np. rodzaj i pH gleby.