Usługa badawcza: Prowadzenie kolekcji zasobów genowych gryki i życicy wielokwiatowej.
Wykonawca: Małopolska Hodowla Roślin–Spółka z o.o. w Krakowie
Koordynatorzy: mgr Szymon Suchecki, Andrzej Kiljański