Europejska Baza Kupkówki

Kuratorem Europejskiej Bazy Dactylis (Kupkówki) jest Ogród Botaniczny Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych. Baza danych zawiera informacje o obiektach dostępnych w europejskich bankach genów. Udostępnia dane paszportowe o 8700 obiektach przechowywanych w 23 europejskich bankach genów.

Europejska baza Dactylis

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB
Ogród Botaniczny Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

ul. Jeździecka 5, 85-687 Bydgoszcz, Polska


Tel: +48 52 3721407
Fax: +48 52 224454

Administrator bazy: Bartosz Tomaszewski