Wiosenna edukacja w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy

Wiosenna edukacja w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy

Kolekcje roślinne gromadzone i utrzymywane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w ramach realizacji Programu Wieloletniego, zad. 1.2) oraz środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w ramach dotacji Specjalnego Programu Urządzeń Badawczych)  były podstawą zajęć edukacyjnych na różnych poziomach edukacji. W 9 zajęciach uczestniczyły 243 osoby (tabela). Ponadto w dniu 18 maja działalność naukowa Ogrodu była prezentowana 13-osobowej grupie przedstawicieli poznańskiego środowiska naukowego związanego z Instytutem Ochrony Roślin PIB, Uniwersytetem Przyrodniczym i COBORU. Organizatorem tego spotkania była Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA Sp. z o.o. z Osielska k. Bydgoszczy.

L.p.

Nazwa uczelni/ wydziału/katedry/szkoły/instytucji

Liczba osób

Zakres merytoryczny prowadzonych zajęć

Termin zajęć

1 XXI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, współorganizator – Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej 32 Zajęcia edukacyjne nt. „Kolekcje roślinne Ogrodu Botanicznego KCRZG w Bydgoszczy” 26.04.2018
2 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 Specjalna w Bydgoszczy 20 Zajęcia dydaktyczne nt. kolekcji roślin szklarniowych oraz roślin do celów energetycznych, dla uczniów w zawodzie ogrodnik oraz pracownik obsługi hotelowej. 10.05.2018
3 Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy im. gen. Wł. Sikorskiego w Bydgoszczy 15 Prezentacja kolekcji roślinnych 21.05.2018
4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra i Zakład Farmakognozji 40 Zajęcia dydaktyczne nt. „Rośliny egzotyczne stosowane w profilaktyce zdrowotnej, lecznictwie i kosmetologii” dla studentów IV roku kierunku Farmacja. 22.05.2018
5 International School of Bydgoszcz, Niepubliczna Szkoła Podstawowa 34 Zajęcia edukacyjne nt. „Adaptacja roślin do różnych stref klimatycznych” dla uczniów klasy III. 24.05.2018
6 Szkoła Podstawowa nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi w Bydgoszczy, ul. Bałtycka 59 25 Zajęcia dydaktyczne nt. „Różnorodność roślin w kolekcjach Ogrodu Botanicznego KCRZG w Bydgoszczy” dla uczniów klasy 3a. 24.05.2018
7 VIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, współorganizator – Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej 32 Zajęcia edukacyjne nt. „Kolekcje roślinne Ogrodu Botanicznego KCRZG w Bydgoszczy” 25.05.2018
8 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Automatyzacji i Transportu 30 Zajęcia edukacyjne nt. „Uprawa i wykorzystanie roślin do celów energetycznych” dla studentów 2 semestru kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii, w ramach cyklu zajęć pt. „Technologie pozyskiwania i zagospodarowania biomasy”. 30.05.2018
9 Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 15 Szkolenie nauczycieli przyrody i biologii bydgoskich szkół w zakresie gromadzonych zasobów genetycznych różnych gatunków roślin i możliwościach ich wykorzystania oraz prowadzonymi pracami naukowo-badawczymi. 8.06.2018