Studenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej, Instytutu Automatyzacji i Transportu UTP w Bydgoszczy, autor zdjęcia B. Tomaszewski

Studenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej, Instytutu Automatyzacji i Transportu UTP w Bydgoszczy, autor zdjęcia B. Tomaszewski