Studenci farmacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, zajęcia prowadzi starszy wykładowca Katedry i Zakładu Farmakognozji dr Maciej Balcerek

Studenci farmacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, zajęcia prowadzi starszy wykładowca Katedry i Zakładu Farmakognozji dr Maciej Balcerek