Spotkania koordynacyjne dotyczące realizacji zadań w 2018 roku w Obszarze I „Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych”

Spotkania koordynacyjne dotyczące realizacji zadań w 2018 roku w Obszarze I „Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych”

W dniu 22 maja 2018r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie odbyło się spotkanie koordynacyjne dotyczące realizacji zadań Obszaru I: Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, który nadzoruje realizację programu, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach (wykonawcy zadań 1.3 i 1.7), Dyrekcja i przedstawiciele Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin–PIB (wykonawcy zadań 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6) oraz przedstawiciele Instytucji współpracujących z IHAR-PIB i IO realizujący usługi badawcze w zadaniach 1.2 i 1.3. W spotkaniu koordynacyjnym brali udział również przedstawiciele Hodowli: PHR w Tulcach, HR Strzelce i Smolice, DANKO HR, KHBC w Straszkowie oraz MHR w Krakowie.

W spotkaniu uczestniczyło 60 osób.

Harmonogram spotkania

Podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia:

  1. propozycję umowy na realizację Programu Wieloletniego pomiędzy MRiRW a IHAR-PIB (prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, IHAR-PIB, koordynator Obszaru 1),
  2. propozycję zakresów merytorycznych oraz szczegółowe działania zaplanowane do realizacji w ramach poszczególnych zadań ujętych w Obszarze 1 (prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, IHAR-PIB),
  3. funkcjonowanie długoterminowej przechowalni nasion (dr Grzegorz Gryziak, KCRZG IHAR-PIB),
  4. system realizacji zamówień elektronicznych (mgr inż. Marcin Zaczyński, KCRZG IHAR-PIB),
  5. nowy program wieloletni IHAR-PIB po 2020 roku (prof. dr hab. Henryk Bujak, Dyrektor IHAR-PIB,),
  6. projekt Agrobank 2018-2021:  „Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego” (prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, KCRZG IHAR-PIB),
  7. Program Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych po roku 2020 (prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, KCRZG IHAR-PIB).

W dyskusji uwzględniono zagadnienia:

  1. Radykalne ulepszenie systemu EGISET. Ściślejsza współpraca kuratorów z wykonawcami zadania 1.5 PW.
  2. Zwiększenie roli kuratorów kolekcji roślinnych.
  3. Priorytet – waloryzacja kolekcji pod kątem hodowli roślin.

Załączniki: