Tydzień Otwartych Dni w IUNG– PIB w Puławach

Tydzień Otwartych Dni w IUNG– PIB w Puławach

W dniu 25 maja 2018 r. w ramach  „Tygodnia Otwartych Dni w IUNG– PIB w Puławach”  zaprezentowano wykład wraz z demonstracją w szklarni,
pt. „Dzikie krewniaki tytoniu –źródło genów odporności na choroby tytoniu”.

W prezentacji uczestniczyli słuchacze  Policealnej Szkoły Żak w Puławach,
z kierunku technik turystyki wiejskiej. Zaprezentowano kolekcję rodzaju Nicotiana zgromadzoną w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, wskazując jej zróżnicowanie morfologiczne i cytogenetyczne. Szczególną uwagę zwrócono na gatunki stanowiące źródła odporności na choroby wirusowe (PVY, TSWV, TMV) oraz grzybowe (Chalara elegans). Dużym zainteresowaniem, ze względu na piękne kwiaty, cieszyły się gatunki Nicotiana alata i Nicotiana forgetiana oraz Nicotiana glutinosa.

Słuchaczom przedstawiono również działania w zakresie ochrony roślinnych zasobów genowych.