Spotkanie koordynacyjne z wykonawcami zadań Obszaru tematycznego I „Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych”

Spotkanie koordynacyjne z wykonawcami zadań Obszaru tematycznego I „Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych”

W dniu 07 czerwca 2017r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie odbyło się spotkanie koordynacyjne dla wykonawców zadań Obszaru 1: Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych zorganizowane przez Koordynatora Obszaru 1 prof. dr hab. Jerzego H. Czembora. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach (IO), jako wykonawcy zadań 1.3 i 1.7, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB (IHAR-PIB) jako wykonawcy zadań 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 oraz przedstawiciele Instytucji współpracujących z IHAR-PIB i IO realizujący usługi badawcze w zadaniach 1.2 i 1.3.

Harmonogram spotkania

Lista obecności

 

Podczas spotkania omawiano:

  1. Umowę podpisaną w dniu 05.05.2017 roku na realizację Programu Wieloletniego pomiędzy MRiRW a IHR-PIB (prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, IHAR-PIB, Koordynator Obszaru 1).
  1. Zakresy merytoryczne oraz szczegółowe działania zaplanowane do realizacji w ramach poszczególnych zadań ujętych w Obszarze 1 (prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, IHAR-PIB).
  1. Funkcjonowanie długoterminowej przechowalni nasion (dr Grzegorz Gryziak, IHAR-PIB).
  2. EGISET – system realizacji zamówień elektronicznych (mgr inż. Marcin Zaczyński, inż. Magdalena Ryjak IHAR-PIB).
  3. Roboczy projekt Krajowego Planu Działań Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych po roku 2020 (prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, IHAR-PIB).

W ramach dyskusji omówiono zagadnienia dotyczące:

  • wstępnych założeń do Krajowego Planu Działań Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych oraz funkcjonowania banku genów po 2020 roku (prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, IHAR-PIB),
  • propozycji wyznaczenia kolekcji wiodących w Krajowym Planie Działań Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych (rozpoczęcie konsultacji).

 

Uczestnikom spotkania zaprezentowano ścieżkę dydaktyczną, przechowalnię długoterminową i herbarium oraz laboratorium molekularne.