Warsztaty pt. „Reintroducing Old Varieties and Enabling Crop Biodiversity on the Market”

Warsztaty pt. „Reintroducing Old Varieties and Enabling Crop Biodiversity on the Market”

W dniach 20-21 marca 2017 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyły się warsztaty naukowe pt. „Reintroducing Old Varieties and Enabling Crop Biodiversity on the Market”. Głównym tematem warsztatów była reintrodukcja różnych starych odmian roślin uprawnych w celu zapobiegania erozji genetycznej, zwiększenia agrobioróżnorodności na terenach wiejskich oraz umożliwienia rolnikom, a także innym podmiotom dostępu do tego materiału -między innymi na lokalnych rynkach.

Dr Denise F. Dostatny wygłosiła referat pt. „How can we strengthen the cooperation between farmers, the gene bank and governmental organizations in order to increase the agrobiodiversity in Poland?”. Koordynowała również prace jednej z grup roboczych, dotyczących zachowania i zwiększenia agrobioróżnorodności w obszarach wiejskich.

Podczas warsztatów przygotowano stoisko promocyjne z materiałami oraz ziarnami starych odmian roślin rolniczych w ramach zadanie 1.6 Programu Wieloletniego.

Warsztaty były bardzo owocne. Uczestniczyło w nim wiele osób z różnych środowisk co umożliwiało rozumienie wiodącej tematyki warsztatów na różnych szczeblach naszego społeczeństwa. Nawiązane kontakty pozwolą na współpracę między różnymi Instytucjami oraz na próbę rozwiązania problemu dotyczącego dostępu materiału dawnych odmian dla każdego rolnika.