III Sierpeckie Dni Rolnika w Studzieńcu 2017

III Sierpeckie Dni Rolnika w Studzieńcu 2017

W dniach 12-13 maja 2017 roku na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu odbyły się III Sierpeckie Dni Rolnika. Organizatorami byli: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu oraz Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu, a także Starostwo Powiatowe w Sierpcu, Miasto Sierpc oraz gminy: Gazdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo i Zawidz. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Dni Rolnika były połączeniem dwóch wydarzeń: Dnia Otwartego Szkoły oraz Targów Rolnych. Swoje oferty przedstawiły na nich: gminy, jednostki edukacyjne, firmy z branży spożywczej, a także oferujące rośliny ozdobne oraz firmy z branży rolniczej. Podczas wystawy odbyły m.in. pokazy zbioru zielonek, siewu kukurydzy metodą strip-till oraz wystawa zwierząt hodowlanych. Można było również podziwiać pokazy musztry kelnerskiej oraz występy wokalne i taneczne.

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (IHAR – PIB) w ramach Programu Wieloletniego wspólnie z działem promocji IHAR-PIB przygotowało stoisko, gdzie zostały zaprezentowane ulotki oraz inne materiały informacyjne, dotyczące IHAR-PIB, działalności KCRZG oraz dawnych odmian roślin rolniczych. Na stoisku goście mogli obejrzeć nasiona dawnych odmian roślin strączkowych, zbóż oraz kukurydzy. Dostępne dla zainteresowanych były również próbki ziarna zbóż, które można było otrzymać po uprzednim podpisaniu uproszczonej wersji umowy SMTA.