Research services: Managing the collection of genetic resources of buckwheat and Lolium multiflorum.
Contractors: Małopolska Hodowla Roślin–Spółka z o.o. w Krakowie
Coordinators: mgr Szymon Suchecki, Andrzej Kiljański