Kolekcja grochu i łubinu – Dni Pola Nagradowice

Kolekcja grochu i łubinu – Dni Pola Nagradowice

W ramach otwartych „Dni Pola”, które odbyły się w Nagradowicach w dniach 13-14 czerwca 2023 roku, propagowano ideę zachowania zasobów genetycznych grochu i łubinów. Na tle poletek demonstracyjnych kolekcji przedstawiono również możliwości ewentualnego wykorzystania starych odmian grochu oraz łubinów.

W obu dniach poletka demonstracyjne wizytowało około 300 rolników oraz przedstawicieli firm branżowych – nasienno-hodowlanych.

Fot. PHR