Kolekcja chmielu – wizyta studentów SGGW w IUNG-PIB w Puławach

Kolekcja chmielu – wizyta studentów SGGW w IUNG-PIB w Puławach

W dniu 25 maja 2023 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyły się zajęcia terenowe dla studentów Wydziału Rolnictwa i Ekologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Program zajęć obejmował wizytę na plantacji chmielu w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym „Kępa”, gdzie dr Urszula Skomrakurator kolekcji chmielu przedstawiła najważniejsze zasady uprawy tego gatunku. Ponadto studenci obejrzeli polową kolekcję chmielu liczącą ponad 200 obiektów, w której utrzymywane są odmiany i cenne materiały hodowlane z całego świata. Studenci zapoznali się z charakterystycznymi cechami najważniejszych odmian chmielu oraz zmiennością występującą wśród zgromadzonych genotypów. W ramach zajęć omówiono również kwestie związane z zachowaniem ex situ zasobów genowych chmielu.

Fot. IUNG-PIB