Warsztaty w Muzeum Kopernika w Warszawie

Warsztaty w Muzeum Kopernika w Warszawie

Warsztaty były prowadzone w dniu 4 października 2019r. w Centrum Kopernika podczas Festiwalu Przemiany/2019 i obejmowały następujące zagadnienia : „Dawne gatunki i odmiany roślin uprawnych powtórnie na Polskich polach”; „Dywersyfikacja w rolnictwie” oraz „Różnorodność w ekosystemach rolniczych”

 Osoba prowadząca: Denise F. Dostatny

Główne cele warsztatów:

  • zapoznanie się z dawnymi odmianami roślin rolniczych
  • samodzielne rozpoznawanie i identyfikacja nasion/ziaren roślin rolniczych oraz roślin im towarzyszących
  • samodzielne rozpoznawanie i identyfikacja niektórych roślin zielarskich oraz gatunków dzikich pokrewnych roślin uprawnych
  • samodzielne rozpoznawanie i identyfikacja kłosów dawnych gatunków zbóż
  • przypomnienie sobie tradycyjnych zapachów i smaków
  • ocena przemian, które nastąpiły i mogą nastąpić w rolnictwie

Przebieg warsztatów

  1. Ogólny wstęp o starych odmianach i uzasadnienie ich reintrodukcji (15 min.); przedstawienie plakatów z kłosami poszczególnych zbóż, przedstawienie różnych chorób zbóż, z możliwością oglądania pod mikroskopem. Omówienie zagadnień związanych z odpornością roślin uprawnych na choroby stare odmiany są często bardziej odporne na choroby i szkodniki.
  2. Ćwiczenie: Uczestnicy otrzymali zestaw nasion, surowce zielarskie oraz pincetę. Ćwiczenia polegały na odseparowaniu różnych otrzymanych nasion w celu ich identyfikacji oraz na ocenie organoleptycznej surowców zielarskich.
  3. Uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy, każda grupa otrzymała zestaw kłosów dawnych odmian zbóż do identyfikacji z możliwością oglądania pod binokularem.

Goście warsztatów obserwowali pod mikroskopem preparaty z „mączniakiem” oraz „rdzą żółtą”