Szkolenie w Grzybowie

Szkolenie w Grzybowie

Trener: Denise F. Dostatny

W dniu 22 października 2019r. prowadzono jednodniowe szkolenie na temat; „Gospodarka nasienna w Polsce i na świecie; dostęp, produkcja i wymiana nasion a prawo”.

Plan dnia – omawiane zagadnienia:

 • Historia upraw w Polsce – krótki wstęp
 • Flora Polski
 • Rejestrowane gatunki uprawne – COBORU
 • Zachowywania i wykorzystywania roślinnych zasobów genowych w Polsce, w Europie i na świecie.
 • Główne cele Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG) – „Krajowy Bank Nasion”.
 • Zbiór nasion na drodze ekspedycji – gromadzenie populacji i odmian roślin uprawnych i dziko rosnących zagrożonych erozją genetyczną.
 • Ochrona in situ oraz ex situ
 • Dystrybucja nasion
 • Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW 2014-2020: Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, w tym proces rejestracji odmian amatorskich oraz regionalnych.
 • Ustawa o nasiennictwie
 • Ćwiczenie (praca w grupach): rozwijanie umiejętności pisania dokumentów do różnych Instytucji