Szkolenie w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Szkolenie w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

W dniu 26 września 2019r. prowadzono szkolenie pt. „Powrót do dawnych odmian uprawnych”

Osoba prowadząca: Denise F. Dostatny.

Szkolenie odbyło się w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Szkolenie trwało od godziny 10:00 do 15:00 i było w całości poświęcone zagadnieniom związanym z dawnymi odmianami roślin rolniczych. Przedstawiono referat, przeprowadzono ćwiczenia, uczestnicy zapoznali się różnymi materiałami roślinnymi. Przedstawiono również wytyczne do następnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na podstawie formularza uproszczonego, udostępniono nasiona dawnych odmian roślin rolniczych rozmnażanych w ramach zadania 1.6 Programu Wieloletniego. Wśród uczestników znalazły się zarówno pracownicy ŚODR, jak i doradcy rolniczy oraz rolnicy.