Edukacja w czasach pandemii

Edukacja w czasach pandemii

Ograniczenia wprowadzone w czasach pandemii, zwłaszcza zamknięcie szkół  i uczelni oraz innych placówek publicznych, w tym ogrodów botanicznych wpłynęły na ograniczenie działalności edukacyjnej prowadzonej w Ogrodzie Botanicznym IHAR-PIB w Bydgoszczy. W pierwszym półroczu 2020 roku odbyły się tylko 2 zajęcia nt. kolekcji roślinnych*, w których wzięło udział 44 uczniów:

  • ze Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach, gmina Choceń, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie (20 dzieci, 28.01.2020),
  • z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choceniu (24 dzieci, 26.02.2020 r.).

W porównaniu do lat poprzednich jest to ogromny spadek:

  • rok 2017 – 14 zajęć, 265 uczestników,
  • rok 2018 – 14 zajęć, 334 uczestników,
  • rok 2019 – 6 zajęć, 104 uczestników.

* kolekcje roślinne gromadzone w ramach realizacji PW 2015-2020 w ramach realizacji zad. 1.2.

Ze względu na przepisy RODO zdjęcia z prowadzonych zajęć nie są zamieszczane.