To już tradycja.

To już tradycja.

8 marca 2019 r., podobnie jak w poprzednich latach, w Ogrodzie Botanicznym IHAR w Bydgoszczy odbyły się zajęcia edukacyjne na temat uprawy i wykorzystania roślin energetycznych. W zajęciach uczestniczyli studenci III roku Ochrony Środowiska (specjalność: ochrona i kształtowanie środowiska) Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, odbywający kurs: odnawialne źródła energii. W zajęciach, które przeprowadził dr inż. Włodzimierz Majtkowski, kierownik OB-IHAR wzięła udział grupa 5 studentów oraz pracownik Katedry Ekologii Pani mgr Anna Sobieraj-Betlińska. Do celów edukacyjnych wykorzystano gatunki zgromadzone w kolekcji roślin do celów energetycznych w ramach realizacji Programu Wieloletniego MRiRW 2015-2020 pt. „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”.