Spotkanie koordynacyjne dotyczące realizacji zadań w Obszarze I

Spotkanie koordynacyjne dotyczące realizacji zadań w Obszarze I

Spotkanie koordynacyjne dotyczące realizacji zadań w Obszarze I „Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych” Programu Wieloletniego oraz założeń Krajowego Programu Ochrony Roślinnych Zasobów Genowych

W dniu 28 lutego 2019r. w IHAR-PIB w Radzikowie odbyło się spotkanie koordynacyjne dotyczące realizacji zadań w Obszarze I „Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych” Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, oraz założeń Krajowego Programu Ochrony Roślinnych Zasobów Genowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, który nadzoruje realizację Programu Wieloletniego, przedstawiciele Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz przedstawiciele Instytucji realizujących usługi badawcze w Obszarze I Programu Wieloletniego.

Podczas spotkania zostało przedstawione podsumowanie realizacji zadań w Obszarze I „Ochrona Zasobów Genowych roślin użytkowych” Programu Wieloletniego za rok 2018. Poruszono również tematykę podstaw prawnych ochrony zasobów genowych roślin oraz powołania Rady Banku Genów. Uczestnicy zapoznali się również z priorytetami na rok 2019 dla bazy danych zasobów genowych oraz przechowalni długoterminowej. Omówiono sprawy dotyczące podpisywania umów SMTA. Podczas spotkania przeprowadzono dyskusję dotycząca umowy na realizację Programu Wieloletniego w roku 2019, założeń przyszłego programu ochrony zasobów genowych oraz funkcjonowania banku genów po 2020 roku, a także umieszczenia duplikatów obiektów w przechowalni na Svalbardzie oraz w Banku Genów w Nowej Zelandii.

28.02.2019 Harmonogram spotkania koordynacyjnego