Kontynuacja współpracy podpisanej w 2018 r.

Kontynuacja współpracy podpisanej w 2018 r.

25 marca 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w ramach istniejącej współpracy, podpisał porozumienie z Ogrodami Botanicznymi: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Ogrodem Zoobotanicznym w Toruniu. Celem porozumienia jest wydanie publikacji prezentującej historię i dorobek ogrodów botanicznych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Publikacja zostanie zrealizowana w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Informacja o podpisanym porozumieniu została opublikowana na serwisach:

Porozumienie stanowi realizację umowy o współpracy podpisanej 16 kwietnia 2018 r., której głównym celem jest prowadzenie wspólnych działań na rzecz zachowania różnorodności biologicznej województwa kujawsko-pomorskiego związanych z podejmowaniem ochrony
ex-situ gatunków roślin zagrożonych wyginięciem.