XIV KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA „ZIELEŃ MIEJSKA – NATURALNE BOGACTWO MIASTA. ZIELEŃ W OCHRONIE POWIETRZA”

XIV KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA „ZIELEŃ MIEJSKA – NATURALNE BOGACTWO MIASTA. ZIELEŃ W OCHRONIE POWIETRZA”

W dniach 10-12 października 2018 r. w Sali Mieszczańskiej ratusza Miejskiego w Toruniu odbyła się XIV Konferencja Naukowo – Techniczna  „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Zieleń w ochronie powietrza”, zorganizowana przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział w Toruniu. Tematyka wykładów poruszała zagadnienia dotyczące stanu powietrza atmosferycznego w miastach, znaczenia i roli zieleni w poprawie jakości powietrza oraz praktycznego działania w walce ze smogiem. W konferencji wzięli udział dr inż. Włodzimierz Majtkowski (kierownik Ogrodu Botanicznego KCRZG w BydgoszczyInstytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB) oraz dr inż. Marcin Pelc (Fundacja Ochrony Zasobów Środowiska „VIRIDI”), którzy wystąpili z referatem na temat „Trawy ozdobne – ważna grupa roślin w kształtowaniu zieleni miejskiej” (autorzy:  Majtkowski W., Pelc M., Dembek R.), w którym przedstawili wyniki badań prowadzonych na gatunkach i odmianach traw zgromadzonych w ramach realizacji PW zad. 1.2.