IV Konferencja „Dni Trawnika i Ekologii Terenów Zieleni” w Swarożynie

IV Konferencja „Dni Trawnika i Ekologii Terenów Zieleni” w Swarożynie

Dnia 27.09.2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie (województwo pomorskie) po raz czwarty odbyła się konferencja  „Dni Trawnika i Ekologii Terenów Zieleni”. Głównymi organizatorami byli: Fundacja Ochrony Zasobów Środowiska „VIRIDI” z Rywałdu k. Starogardu Gdańskiego oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie. Na zorganizowanie wydarzenia pozyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Tematyka wykładów dotyczyła doboru roślin do rekultywacji terenów zdegradowanych oraz optymalizacji gospodarowania na terenach zieleni jako działania pro-ekologicznego. Swoje referaty prezentowali:

dr Teresa Nowak (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii  i Ochrony Środowiska, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody) „Dobór roślin do rekultywacji terenów zdegradowanych”,

– dr inż. Włodzimierz Majtkowski (kierownik Ogrodu Botanicznego KCRZG w Bydgoszczy Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie) „Rośliny energetyczne jako element rekultywacji terenów zdegradowanych”,

– dr inż. Marcin Pelc (Fundacja Ochrony Zasobów Środowiska „VIRIDI”) „Powolne tempo odrastania, wartość użytkowa i estetyczna podstawą ekologii terenów zieleni”.

Dr inż. Marcin Pelc przedstawił również czteroletnią historię konferencji oraz inne zadania realizowane przez COBORU ZDOO w Lisewie, w tym „Prowadzenie regeneracji Zasobów Genowych Traw” w ramach PW zad. 1.2.

Relacja z konferencji została przedstawiona w lokalnej telewizji

link:  Tv Tetka czwarte-swieto-trawnikow-i-traw/