Edukacja w nowym roku szkolnym.

Edukacja w nowym roku szkolnym.

W dniu 14 września 2018 r. dr Bartosz Tomaszewski przeprowadził zajęcia dydaktyczne nt. „Kolekcje roślinne Ogrodu Botanicznego KCRZG w Bydgoszczy”, w których uczestniczyło 25 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza we Włocławku. W trakcie zajęć zaprezentowane zostały kolekcje polowe oraz kolekcje roślin szklarniowych, zgromadzone w ramach Programu Wieloletniego zad. 1.2 (MRiRW) i Specjalnego Programu Urządzeń Badawczych (MNiSW). Współorganizatorem zajęć było Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej LPKiW w Bydgoszczy. Autorem zdjęć jest dr B. Tomaszewski.