Ścieżka Dydaktyczna KCRZG

Ścieżka Dydaktyczna KCRZG

W dniu 23.05.2018 Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w ramach wizyty gościło około 50 uczniów I LO z Wołomina. Uczniowie odwiedzili ścieżkę dydaktyczną KCRZG obejmującą dawne odmiany roślin uprawnych oraz dzikie rośliny pokrewne i towarzyszące uprawom. Na miejscu uczniowie uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez dr Denise Fu Dostatny.

W bieżącym roku ścieżka dydaktyczna została wzbogacona o tablicę edukacyjno-informacyjną przedstawiającą „Dawne rośliny rolnicze oraz gatunki pokrewne roślin uprawnych”. Tablica służy do przekazywania informacji na temat dawnych gatunków i odmian roślin rolniczych, ich dzikich krewniaków, a także służy jako pomoc dydaktyczna (zabawa) dla młodszych zwiedzających.