Wizyta studentów z Belgii 30.04.2018

Wizyta studentów z Belgii 30.04.2018

W dniu 30 kwietnia 2018 roku IHAR-PIB w Radzikowie odwiedziła grupa studentów z Belgii, z KU Leuven.

Studenci dr Kathleen Heyens zapoznali się z działalnością 3 Zakładów Naukowych w Radzikowie: Zakładem Nasiennictwa i Nasionoznawstwa, o którym opowiadał dr hab. Jerzy Drzewiecki;  Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, po którym oprowadzili studentów prof. dr hab. Jerzy Czembor, mgr Marcin Zaczyński oraz mgr Urszula Piechota oraz Zakładem Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych, o którym opowiadali dr hab. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. IHAR-PIB oraz dr Kamil Prokopiuk.