Wizyta w Institute of Trans-Disciplinary Health Sciences and Technology

Wizyta w Institute of Trans-Disciplinary Health Sciences and Technology

W marcu tego roku dr hab. Katarzyna Bączek – kurator kolekcji roślin leczniczych i aromatycznych oraz prof. Zenon Węglarz, pracownicy Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW w Warszawie złożyli wizytę w Institute of Trans-Disciplinary Health Sciences and Technology (TDU), Foundation for Revitalisation of Local Health Tradition (FRLHT), Bangalore, Indie. Zostali oni zapoznani z pracami Instytutu w zakresie ochrony zasobów genowych roślin użytkowych, w tym roślin leczniczych i aromatycznych. W szczególności z zagadnieniami dotyczącymi ochrony tych roślin zarówno „on farm” jak i in situ. Wizyta ta obejmowała krótkie warsztaty szkoleniowe na obszarze pasma górskiego Ghaty Zachodnie, wyróżniającego się szczególnie dużą bioróżnorodnością w zakresie roślin przyprawowych, m.in. pieprzu czarnego. Stronie Indyjskiej przedstawiono prace realizowane w ramach tej grupy roślin użytkowych, w zadaniach 1.2 i 1.6 PW. W szczególności zaprezentowano zakres zróżnicowania badanych przez nas gatunków, możliwości ich ochrony in situ i ex situ, a przede wszystkim działania związane z wprowadzaniem ich do uprawy oraz koniecznością standaryzowania pozyskiwanych z nich surowców. Rezultatem tej wizyty była propozycja strony Indyjskiej nawiązania współpracy w zakresie metod oceny zasobów genowych roślin leczniczych i aromatycznych (Fot. 1 i 2).