Zachowanie różnorodności biologicznej województwa kujawsko-pomorskiego

Zachowanie różnorodności biologicznej województwa kujawsko-pomorskiego

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy podpisał umowę o współpracy z trzema bydgoskimi ogrodami botanicznymi

 

W dniu 16 kwietnia 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy podpisał umowy o współpracy z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Ogrodem Botanicznym Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” oraz z Ogrodem Botanicznym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego.

Celem umów jest prowadzenie wspólnych działań na rzecz zachowania różnorodności biologicznej województwa kujawsko-pomorskiego związanych z podejmowaniem ochrony
ex-situ gatunków roślin zagrożonych wyginięciem. Zaplanowane działania obejmują m.in.:

  • przenoszenie roślin chronionych z naturalnych stanowisk w województwie kujawsko-pomorskim do ogrodów botanicznych,
  • utworzenie kolekcji przenoszonych roślin gatunków chronionych,
  • wprowadzanie roślin chronionych do środowiska przyrodniczego w celu odbudowy lub zasilenia populacji,
  • informowanie stron o konieczności przeniesienia roślin chronionych w związku z realizacją przedsięwzięć, które uzyskały decyzję środowiskową.

Informacja o współpracy została opublikowana także na serwisach: