Kongres sekcji zboża EUCARPIA „Hodowla zbóż dla zrównoważonego rolnictwa”, 19-21.03.2018 r.

Kongres sekcji zboża EUCARPIA „Hodowla zbóż dla zrównoważonego rolnictwa”, 19-21.03.2018 r.

W dniach 19-21 marca 2018 r. w Clermont-Ferrand we Francji odbył się Kongres sekcji zboża EUCARPIA pt. ,,Hodowla zbóż dla zrównoważonego rolnictwa”. Kongres był okazją do spotkania aż 215 przedstawicieli nauki i hodowli skupionych wokół tematyki zbożowej.

Wśród silnej reprezentacji Polski były dwie osoby z Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych. Joanna Noceń i Urszula Piechota na dwóch posterach zaprezentowały najnowsze wyniki osiągnięte w ramach Programu Wieloletniego.

W trakcie sześciu sesji tematycznych zapoznaliśmy się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie genetyki i hodowli zbóż: od badań podstawowych w zakresie genetyki ilościowej przez metodologię hodowli i modelowania upraw, selekcji wspomaganej markerami, reakcji na stresy biotyczne i abiotyczne, aż do zagadnień organizacji i edycji genomu. Mieliśmy okazję zajrzeć do wnętrza wulkanu w Parku Tematycznym Wulkany Owernii Vulcania. Wolne chwile spędziliśmy zwiedzając Muzeum Historii Naturalnej Henri Lecoq oraz podziwiając lokalną bioróżnorodność.

 

Prezentowane postery:

Piechota U., Czembor P., Czembor J.H. „Broadening of barley gene pool.” 3-3-00-0-02 PW 2.2

Noceń J., Puchta M., Czembor J.H. „Comparison of Molecular Taxonomy Methods using in National Center for Plant Genetic Resources in Poland.” 3-1-02-0-08 PW 1.2

 

Program wydarzenia