Targi AGROTECH w Kielcach (16-18.03.2018)

Targi AGROTECH w Kielcach (16-18.03.2018)

IHAR-PIB był reprezentowany przez :

Prof. Henryk Bujak – Dyrektor Instytutu
Dr hab. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. IHAR-PIB – Sekretarz Naukowy Instytutu
Dr Denise Fu Dostatny – Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
Mgr Monika Żurek i Tomasz Lubas – Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta
Mgr Magdalena Wagner – Sekretariat IHAR-PIB
Karolina Mitura-Nowak – Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą
Wiesław Michalski – Dział Obsługi Polowej i Transportu

Stoisko IHAR-PIB odwiedził m.in. Sekretarz Stanu Ryszard Zarudzki, inni przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa oraz wielu doradców i rolników.”