Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce, 23-24.03.2018 r.

Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce, 23-24.03.2018 r.

W dniach 23-24 marca 2018 w Jasionce koło Rzeszowa odbyło się Europejskie Forum Rolnicze. W wydarzeniu brało udział 30 prelegentów, 30 firm i instytucji oraz 1600 uczestników. Omawiano najważniejsze aktualne tematy związane z rolnictwem i obszarami wiejskimi oraz nowe technologie i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie.

Na stoisku Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB zaprezentowano Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG). Przez dwa dni udzielano informacji zwiedzającym na temat banku genów oraz udostępniano materiały promocyjne dotyczące m.in.:

 

Program wydarzenia

Dzień 1

Dzień 2