Zarejestrowano pierwsze w Polsce odmiany regionalne!

Zarejestrowano pierwsze w Polsce odmiany regionalne!

Zakład Doświadczalny Grodkowice IHAR-PIB zarejestrował w krajowym rejestrze dwie odmiany pszenicy zwyczajnej
(Triticum aestivum L.): Ostkę Grodkowicką i Ostkę Gruboziarnistą Grodkowicką.
Są to pszenice ozime o dużej zimotrwałości, dużej odporności na choroby i ościstym kłosie.

Odmiana regionalna to odmiana naturalnie przystosowana do warunków lokalnych, gdzie jest tradycyjnie uprawiana i zachowywana.

Zachowującym odmianę jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB.

Ostka Grodkowicka

Ostka Gruboziarnista Grodkowicka