Seminarium podsumowujące realizację zadań Programu Wieloletniego IHAR-PIB w Obszarze 1 w 2017 r., 13.12.2017 r.

Seminarium podsumowujące realizację zadań Programu Wieloletniego IHAR-PIB w Obszarze 1 w 2017 r., 13.12.2017 r.

W dniu 13 grudnia 2017 r. w Sali Konferencyjnej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie odbyło się seminarium podsumowujące realizację zadań Programu Wieloletniego IHAR-PIB w roku 2017 pod nazwą „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”. W spotkaniu uczestniczyli realizatorzy Programu Wieloletniego, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz hodowcy.

W pierwszej części seminarium zaprezentowano podsumowania realizacji tematów i zadań realizowanych w Obszarze 1: Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych:

  • Zadanie 1.1 Koordynacja działań związanych z ochroną i udostępnianiem zasobów genetycznych roślin użytkowych. Kierownik zadania: prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, KCRZG IHAR-PIB.
  • Zadanie 1.2 Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro i kriokonserwacja, charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genetycznych i informacji w zakresie roślin rolniczych oraz innych roślin użytkowych, spokrewnionych dzikich gatunków i roślin towarzyszących. Kierownik zadania: prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, KCRZG IHAR-PIB.
  • Zadanie 1.3 Gromadzenie, zachowanie w kolekcjach ex situ, kriokonserwacja oraz charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genowych i informacji w zakresie roślin warzywnych, sadowniczych, ozdobnych i miododajnych oraz spokrewnionych dzikich gatunków. Kierownik zadania: dr inż. Mirosław Sitarek, Instytut Ogrodnictwa.
  • Zadanie 1.4 Prowadzenie centralnej długoterminowej przechowalni nasion zasobów genetycznych roślin użytkowych, prowadzenie herbarium. Kierownik zadania: prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, KCRZG IHAR-PIB.
  • Zadanie 1.5 Prowadzenie centralnej bazy danych i udostępnianie informacji o zasobach genetycznych roślin użytkowych. Kierownik zadania: prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, KCRZG IHAR-PIB.
  • Zadanie 1.6 Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin rolniczych i zielarskich na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych. Kierownik zadania: prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, KCRZG IHAR-PIB.
  • Zadanie 1.7 Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodniczych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych. Kierownik zadania: dr Dorota Kruczyńska, Instytut Ogrodnictwa.

 

W drugiej części omówiono Obszar 4 Programu Wieloletniego: Zachowanie czystości produkcji i bezpieczeństwo żywności wobec obecności w systemach rolniczych produktów genetycznie zmodyfikowanych.

 

Referujący omówili wyniki prac uzyskane w 2017 r. oraz przedstawili podsumowanie prac wykonanych w pierwszym etapie Programu Wieloletniego w latach 2015-2017.

Podczas spotkania miały miejsce dyskusje i ustalenia dotyczące realizacji zadań Programu Wieloletniego.

 

Harmonogram seminarium